Lauku tūrisma aptaujas

Šajā lapā Jūs atradīsiet aptauju anketas, kurās mēs, „Lauku ceļotājs”, vēlamies noskaidrot Jūsu viedokli par ceļošanu Latvijas laukos. Tas mums nepieciešams, lai veidotu tādu piedāvājumu, kāds ir saistošs un vajadzīgs Jums. 

Paldies par atsaucību!

Tūristu aptauja 2014 "Baudi laukus"

Izlozē dāvanu karti 300.00 Eiro apmērā brīvdienām Baltijas valstīs
Atbildi uz jautājumiem un piedalies loterijā!
Rezultāti tiks paziņoti mūsu mājas lapā kā arī Facebook un Twitter profilos.

Dāvanu karti varēsi izmantot iegādājoties jebkurus Baltijas valstu tūrisma piedāvājumus no "Lauku ceļotāja" mājas lapas. Izloze notiks 2014. gada 15. decembrī!

Novēlam veiksmi!

Aptauja par drošību lauku tūrismā

Šobrīd veicam aptauju par klientu drošību lauku tūrismā, un vēlamies uzzināt Jūsu viedokli un pieredzi dažādos drošības aspektos lauku tūrisma mītnēs. Aptauja notiek līdz 2014. gada 31. oktobrim. Tās rezultātus izmantosim drošības rokasgrāmatā lauku tūrisma uzņēmējiem. Visas anketas piedalās loterijā, kuras balva ir 300 EUR vērta dāvanu karte brīvdienām Baltijas laukos. Paldies par atsaucību!

Aptauju veicam Ec Leonardo da Vinci programmas projektā SAFETUR.

Lauku celotajs